GENERALFORSAMLING 28.02.24

Onsdag den 28.02.2024 kl. 19.30

I TANNISBUGTHALLENS mødelokale i Nordgavlen


Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning for 2023

3. Regnskab for 2023

4. Indkomne forslag

5. Valg til bestyrelsen på valg er :

Tom Jensen (villig til genvalg)

Tina Kold Svenningsen (villig til genvalg)

6. Valg af 2 suppleanter

7. Valg af 2 revisorer

8. Valg af revisor suppleant

9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.


På bestyrelsen vegne

Robert Lauritsen